Vedlikeholdsledelse

Procedo:

Latinsk og betyr å gå videre, avansere, utvikle, forbedre


Vedlikeholdsledelse


Enten det gjelder nytt eller brukt utstyr kan vi bistå med løsning for å forlenge levetid, redusere kostnader og øke effektiviseringen.


  • vedlikeholdsrutiner
  • forbyggende vedlikehold


Procedo Nor har lang erfaring med organisasjonsutvikling og prosessoptimalisering innenfor produksjonsbedrifter.  Spesielt forbedringsarbeid og optimalisering av forebyggende vedlikeholdsrutiner for å øke levetiden og driftsstabilitet på utstyr, er et område der vi har dybdekompetanse:


  • Organisering
  • Vedlikeholdsvisjon og strategi
  • Måling og målstyring
  • Handlingsplaner
  • Rutiner og kontrollaktiviteter
  • Kontinuerlig forbedring


Procedo Nor AS, Valjord Kontorfellesskap, 8226 Straumen | 481 13 168 | stig@procedonor.no

stig@procedonor.no

Copyright © procedonnor