Prosjektledelse

Procedo:

Latinsk og betyr å gå videre, avansere, utvikle, forbedre

 

Prosjektledelse

 

Procedo Nor har også bred erfaring med prosjektgjennomføring som byggeledelse, montasje, testing og igangkjøring (Commissioning):

 

 • Oppfølging av kontrakter
 • Oppfølging av HMS, kvalitet, tid og kostnader.
 • Gjennomføre verifikasjoner av arbeider
 • Koordinere og besørge tekniske avklaringer
 • Planlegge testkjøring
 • Ferdigstillelse før testing
 • Koordinere og gjennomføre testkjøring
 • Kontrollere underlag og dokumentasjon
 • Utarbeide dokumentasjon

   

   

Procedo Nor AS, Valjord Kontorfellesskap, 8226 Straumen | 481 13 168 | stig@procedonor.no

Copyright © procedonnor