Prosjektledelse

Procedo:

Latinsk og betyr å gå videre, avansere, utvikle, forbedre


Prosjektledelse


Procedo Nor har også bred erfaring med prosjektgjennomføring som byggeledelse, montasje, testing og igangkjøring (Commissioning):


  • Oppfølging av kontrakter
  • Oppfølging av HMS, kvalitet, tid og kostnader.
  • Gjennomføre verifikasjoner av arbeider
  • Koordinere og besørge tekniske avklaringer
  • Planlegge testkjøring
  • Ferdigstillelse før testing
  • Koordinere og gjennomføre testkjøring
  • Kontrollere underlag og dokumentasjon
  • Utarbeide dokumentasjonProcedo Nor AS, Valjord Kontorfellesskap, 8226 Straumen | 481 13 168 | stig@procedonor.no

stig@procedonor.no

Copyright © procedonnor