Mekanisk engineering

Procedo:

Latinsk og betyr å gå videre, avansere, utvikle, forbedre


Mekanisk engineering/design


Vi bringer produkter fra idè til virkelighet.


Gjennom tett sammarbeid med kunden gir vi liv til idèer. Vi bistår produkutviklingsprosessen fra konseptutvikling til montert utstyr. Visualisert med bruk av 3D modeller og ved hjelp av kraftfullt analysevertøy (FEA) kan vi sikre at produktet  oppfyller sitt formål og holder mål.


- 3D modeller

- FEA: styrkeberegning, utmatting, varmepåvirkning

- Produksjonstegninger


Procedo Nor AS, Valjord Kontorfellesskap, 8226 Straumen | 481 13 168 | stig@procedonor.no

stig@procedonor.no

Copyright © procedonnor