tjenester

Procedo:

Latinsk og betyr å gå videre, avansere, utvikle, forbedre

 

Tjenester fra Procedo Nor

 

Prosjektledelse/byggeledelse/stansplanlegging

Mekanisk engineering/design

Vedlikeholdsledelse (rådgiving/coaching)

 

Procedo Nor AS, Valjord Kontorfellesskap, 8226 Straumen | 481 13 168 | stig@procedonor.no

Copyright © procedonnor