Referanser/kunder

Procedo:

Latinsk og betyr å gå videre, avansere, utvikle, forbedre


Typiske kunder er produksjonsbedrifter:

Acustus AS

Elkem AS Salten Verk

Elkem AS Materials

Elkem AS Silisium

Elkem Island AS

Elkem Tana AS

Elkem Solar AS

Elkem AS Thamshavn verk

Finneid Sveiseverksted AS

Grieg AS

Inkubator Helgeland AS

ICO AS

Miras Stål og metallsveis AS

Miras V&M

Miras Multimaskin AS

Narvik Composite AS

Rio Doce Mangenese Norway

REC ScanCell AS

REC Wafer Multi, Glomfjord

REC Wafer Mono, Glomfjord

SiPro AS

Sisoflor AS

Store Norske (SNSG)

Vikan Sveis AS


Procedo Nor AS, Valjord Kontorfellesskap, 8226 Straumen | 481 13 168 | stig@procedonor.no

stig@procedonor.no

Copyright © procedonnor